ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


WHAT'S NEWรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)"รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)"article

สภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจัดการโรงแรม ที่คำนึงสภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารโรงแรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

หน้า 6/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6
[Go to top]