ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


WHAT'S NEWการบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรมเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)"article

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม” (FACT9/2563)

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562)เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562)article

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการโรงแรมระดับสูง (AMPX 21/2562) ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019"เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019"article

สมาคมฯ จัดกิจกรรมการนัดหมายจับคู่ธุรกิจ Business Matching สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมจากไทยและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวชั้นนำจากเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)"เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)"article

สมาคมฯ เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการระดับสูง “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม” ( หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 20/2562 ) สำหรับเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรีสอร์ท

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)"เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)"article

สมาคมผู้บริหารโรงแรมไทย เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)" ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2562 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะส่วนการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]