ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


COURSESAMPX เทคนิคการจัดการระดับสูงสำหรับผู้บริหารโรงแรม รีสอร์ทกลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normalarticle

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ  New Normal” สำหรับเจ้าของโรงแรม  ผู้บริหารโรงแรม  และรีสอร์ท มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง (Self Managed) เพื่อปรับกลยุทธ์และแนวทางการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของการบริการแบบ New Normal ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤต โควิด-19

การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรมการบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรมarticle

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการเงินและบัญชี (Financial Management Program) คือ หลักสูตรการบริหารการเงินและบัญชีของโรงแรมสำหรับเจ้าของโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้บริหารงานการเงินและบัญชีของโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

การลดต้นทุนและการจัดการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมarticle

หลักสูตร  Green and Lean Hotel สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้บริหารโรงแรมระดับสูงมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรของผู้ประกอบการรายเล็ก โรงแรมภายในประเทศ ตามแนวคิด Lean Management

หน้า 1/1
1
[Go to top]