ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)" article

เปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 13/2558 ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2558 

ตามที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปลายปี 2558 นี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียนได้

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านการบริหารจัดการมาโดยตลอด และนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และเพิ่มกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงแรม เช่น ไปดูโรงแรมทันสมัยในประเทศฝรั่งเศสในปี 2557 และศึกษาลู่ทางการลงทุนโรงแรมในประเทศเมียนมาร์ และเวียตนามในปี 2557 และ 2558 ในปี 2558 สมาคมฯ จึงได้จัดหลักสูตรพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม โดยเพิ่มสาระความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการจัดโปรแกรมพิเศษดูงานโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรม Travel Agents Business Matching

สมาคมฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 20 ราย ในหลักสูตรนี้ สมาคมฯได้ใช้โรงแรมจำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธี การจัดการต่างๆ ของโรงแรม อีกทั้งมีการพักแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต

นอกจากนี้ โปรแกรมทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จะทำให้ท่านได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงแรมและพบปะบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดเฉพาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมฝึกอบรม ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจแยกต่างหาก

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 13/2558 ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2558 พร้อมหนังสือนี้ หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการคำปรึกษาใดๆ กรุณาติดต่อ คุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 081-615-2333 หรือ 089-410-4150 และส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ที่ 02- 574-3819

ตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและหลักสูตร
ดาวน์โหลดใบสมัคร
WHAT'S NEW

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562) article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 19/2561)" article
SME Hotel Service Quality Award II 2018 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT7/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 18/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 17/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2017" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 6/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 16/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN PARIS 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 15/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการนัดพบคู่ค้าผู้ประกอบการโรงแรม ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ครั้งที่ 3 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 14/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร "การลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" article
รายละเอียดหลักสูตร "GREEN & LEAN HOTEL 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม THMA JAPAN EDUCATIONAL TOUR 2015 article
รายละเอียดหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)” article
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม HOTEL & RESTAURANT BIZMATCH นครโฮจิมินห์ เวียดนาม article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 5/2558)" article
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย เปิดดำเนินการแล้ว article
รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)" article