ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)" article

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (CASH 1/2556) สำหรับเจ้าของและผู้บริหารระดับสูง/โรงแรม/รีสอร์ท ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงค์ที่นี่ CASH1/2556

ภาพหมู่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1/2556 แถวนั่ง ขวาสุด อ.กมล รัตนวิระกุล ประธานสถาบันฯ

นั่งกลาง อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร วิทยากร (ผู้บรรยายวิชาแรกของหลักสูตรฯ)

แถวยืนขวาสุด รัชนีวรรณ รัตนวิระกุล รองประธานสถาบันฯ
WHAT'S NEW

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562) article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 19/2561)" article
SME Hotel Service Quality Award II 2018 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT7/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 18/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 17/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2017" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 6/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 16/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN PARIS 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 15/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการนัดพบคู่ค้าผู้ประกอบการโรงแรม ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ครั้งที่ 3 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 14/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร "การลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" article
รายละเอียดหลักสูตร "GREEN & LEAN HOTEL 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม THMA JAPAN EDUCATIONAL TOUR 2015 article
รายละเอียดหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)” article
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม HOTEL & RESTAURANT BIZMATCH นครโฮจิมินห์ เวียดนาม article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 5/2558)" article
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย เปิดดำเนินการแล้ว article