ReadyPlanet.com
dot
bulletACTIVITIES
dot
กิจกรรมสมาคมฯ
dot
bulletCRS
bulletTHMA AWARD
bulletJATA 2010
bulletวิทยากร
bulletอาหารและเครื่องดื่ม
bulletหนังสือน่าอ่าน
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเนื้อเรื่อง
dot
SELL BOOK
dot


Flag Counter


วิทยากร

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ขอเสนอวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงแรมมาอย่างยาวนาน ที่เป็นผู้บรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ ของหลักสูตร "การจัดการระดับสูง รุ่น AMPX" ดังนี้


ภราเดช พยัฆวิเชียร
อดีตผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก 2020"


กมล รัตนะวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "การสร้างความสามารถใการแข่งขัน สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก"
"กลยุทธ์ Blue Ocean สำหรับการจัดการและการตลาด โรงแรมขนาดเล็ก"
"การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับการตลาดเชิงสร้างสรร"
"การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตำแหน่งการตลาด"
"วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การตลาดอีเล็คโทรสิคส์ และสื่อสารการตลาด"
"กลยุทธ์การกำหนดราคาห้องพัก"
"เทคนิคการบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไร ห้องพักและห้องอาหาร สำหรับโรงแรม"
"การกำหนดวัฒนธรรมการให้บริการ การจัดทำผังงานบริหารภายในโรงแรม"
"การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถภาพของพนักงาน"
"เทคนิคและวิธีการสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรม"


ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
ประธานโครงการสนับสนุนการเปิดศูนย์อาหารไทยในต่างประเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "เทคนิคการวางแผนงานหน่วยบริการอาหารและเครื่องดื่ม"


ยศพิชา คชาชีวะ
ผู้จัดการ สถาบันแม่บ้านทันสมัย


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "เทคนิคการวางแผนและการจัดการครัวของโรงแรม อย่างมีประสิทธิภาพ"


กิติกร เถินบุรินทร์
อดีตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมในเครือดุสิตธานี ปริ๊นเซส


วิทยาการผู้บรรยาย เรื่อง "เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานภายในโรงแรม"


อุดม ศรีมหาโชตะ
กรรมการบริหาร บ้านทะเลดาว


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "แนวทางการตลาดอีเล็คโทรสิคส์ และศูนย์จองห้องพักกลางสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท"

 

วิฑูรย์ วงษ์สวัสดิ์
กรรมการผู้จัการ โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทล และไวน์


วิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง "ความรู้เรื่องการจัดการเครื่องเครื่องดื่ม สุรา ไวน์ และค็อกเทล"

 Copyright © 2014 All Rights Reserved.