ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


OUR HISTORY

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย เกิดขึ้นในความคิดของผมมานานกว่า 15 ปี ตั้งแต่สมัยที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาโรงแรมอยู่ที่ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม  ซึ่งอยู่ในเครือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย IFCT และมีหน้าที่ให้คำปรึกษาโรงแรมต่างๆ ที่ใช้เงินกู้จากบรรษัทฯ แล้วเกิดปัญหา หน้าที่ของที่ปรึกษาคือไปพบกับเจ้าของโรงแรม รับฟังปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาซึ่งอาจจะมีมาจากหลายสาเหตุแต่ผลสุดท้ายส่งผลกระทบต่อการเงินและสภาพคล่องทำให้ชำระดอกเบี้ยไม่ได้ หรือ ชำระดอกเบี้ยได้แต่ส่งคืนเงินต้นตามกำหนดระยะเวลาในสัญญากู้เงินไม่ได้ ได้พบว่าสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ เจ้าของกิจการขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 ซึ่ง สร้างโรงแรมในต่างจังหวัด ล้วนแต่ไม่เคยบริหารโรงแรมมาก่อน

ผมเริ่มทำงานครั้งแรกหลังจบจากอัสสัมชัญพาณิชย์ ที่สายการบิน บี โอ เอ ซี เมื่อปี พ.ศ. 2508 รุ่นเดียวกับ คุณมานพ สงค์อิ่ม ซึ่งทำงาน ที่ บี โอ เอ ซี ด้วยกันที่ตึกทรอคาเดโร ถนนสุรวงษ์ ในยุคนั้นถนนสุรวงษ์เป็นย่านสำคัญของสายการบิน เพราะมีสายการบินใหญ่ เช่น แพนแอม สวิสแอร์ และ คาเธ่ย์แปซิฟิค ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน ผมเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่ง และขายตั๋วเครื่องบิน ในสมัยนั้น คุณฉัตรชัย บุณยอนันต์ เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ บี โอ เอ ซี ประจำประเทศไทย (ตำแหน่งสุดท้ายของท่าน คือ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย) หลายปีต่อมาได้ทำงานกับสายการบิน อาเลีย แห่ง จอร์แดน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ดูแลการขายผู้โดยสาร และคาร์โก จากนั้นไปร่วมกับ พี เอส เอ กรุ๊ป ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด ที่บริษัท ทัวร์รอแยล ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในช่วงปี 2520 รับผิดชอบแผนกตั๋ว ทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ โดยร่วมงานกับคุณฉลอง เทวีทิวารักษ์ และ คุณอำนาจ กิติพงษ์พัฒนา  

ในปี 2522 ผมถูกส่งไปทำงานต่างประเทศที่ เมืองชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ดูแลโครงการร้านอาหารไทย บางกอก เซลลาร์ และ โรงแรม แซนด์ มีห้องพัก 100 ห้อง เป็นการเริ่มเรียนรู้การบริหารงานโรงแรมและภัตตาคาร กลับมาเมืองไทย ปี 2525 ตอน พี เอส เอ กรุ๊ป ของนายพร สิทธิอำนวย และ สุธี นพคุณ ล้มละลาย เพื่อนๆ ที่เคยทำงานด้วยกันที่ ทัวร์รอยัล นำโดย วีรพงษ์ โพธิภักติ เป็นหัวหน้าทีมไปเช่าโรงแรม คอนติเนนตัล สนามเป้า ถนนพหลโยธิน และ ผมได้รับตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ในช่วงนี้เอง ได้เป็น กรรมการ สมาคมโรงแรมไทย ในยุคที่ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เป็น นายกสมาคมโรงแรมไทย และได้ทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ไปร่วมงาน ไทยแลนด์ทราเวลซีน ร่วมคณะของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศคานาดา เมื่อปี 2528 เพื่อนมาชวนให้ไปเป็นที่ปรึกษาโรงแรม เพราะในยุคนั้นยังไม่ค่อยมีผู้ที่มีประสบการณ์สามารถเป็นที่ปรึกษาโรงแรมได้ จึงไปร่วมงานอยู่ในทีมงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท จัดการอุตสาหกรรม จำกัด และ ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทฯ ในยุคคุณศุกรีย์ แก้วเจริญ เป็นกรรมการ และผู้จัดการทั่วไปอีกด้วย ผมร่วมงานอยู่ที่ บรรษัทฯ นาน 5 ปี จากจุดนี้เองที่ผมเริ่มมองเห็นถึงปัญหาของเจ้าของโรงแรมในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรงแรมขนาดกลางและเล็ก แต่เป็นได้แต่เพียงความคิดเท่านั้น


ผมใช้เวลาอีก 10 กว่าปี ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทำงานเป็นที่ปรึกษาโรงแรมต่างๆ อีกกว่า 20 แห่งในแทบทุกภาคของ ประเทศไทย เพื่อสั่งสมความรู้ และศึกษาปัญหาต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนฝูงผู้บริหารและนักวิชาการที่ผ่านการบริหารโรงแรม จนกระทั่งเมื่อปี 2546 ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ในกลุ่มโรงแรม รอยัล ปริ๊นเซสในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการดูแลโรงแรมในกลุ่มรอยัล ปริ๊นเซส 7 แห่ง ได้เรียนรู้ปัญหาและข้อแตกต่างระหว่างระบบการทำงานของโรงแรมที่เจ้าของบริหารเอง และ โรงแรมที่มีกลุ่มโรงแรม เชน เป็นผู้บริหาร จึงได้ปรึกษาเพื่อนฝูงหลายคน และผู้ใหญ่ที่นับถือเพื่อหาทางจะทะเบียนสมาคมการบริหารโรงแรมไทย เพื่อเป็นแกนหลักในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมในระดับผู้บริหาร ที่ไม่มีสถาบันใดทำในประเทศไทยเพราะ ขาดผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อน ผมใช้เวลากว่า 1 ปี กว่าจะได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ในช่วงนี้ จึงเป็นช่วงเริ่มต้นของสมาคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่จะให้เป็นเสมือน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA สมาคมการบริหารโรงแรมไทย มีเป้าหมายในการเป็น TMA ของอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ

 

จนถึงปัจจุบัน สมาคมก่อตั้งมา 17 ปี ได้จัดฝึกอบรม การจัดการระดับสูงสำหรับเจ้าของโรงแรมขนาดกลางและเล็ก หลักสูตรการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรการลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสัมมนาเรื่องภาษีอากรของโรงแรม รวมจำนวนโรงแรมที่ส่งผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศประมาณ 550 แห่ง

สมาคมต้องการให้ความรู้ในการจัดการ การบริหาร การตลาด และ การบริหารการเงินที่ถูกต้องแก่เจ้าของโรงแรมให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าของและผู้บริหาร และส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาล good governance ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  จากการสำรวจที่จัดทำโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในประเทศไทย มีผู้ที่ทำไปโดยไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 หากเจ้าของธุรกิจได้มีความรู้อย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของแต่ละคน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพราะอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยยังเติบโตได้อีกมาก