ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


Niche Market article

 

Niche Market คืออะไร?

ผู้ประกอบการขนาดเล็กต้องรู้จักเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม (appropriate technology) และ ตลาดที่เหมาะสม (appropriate market) ผู้ประกอบการขนาดเล็กควรแสวงหา ช่องว่างในตลาด (niche) ที่เหมาะสมสำหรับ สินค้า หรือ บริการ เพื่อให้การส่งเสริมการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติจำนวนมากต่างพยามยามแสวงหา Niche market อาทิ บริษัท ฮิวเล็ต - แพกการ์ด (Hewlett - Packard) ยักษ์ใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ได้มองเห็นการเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บ้านทำสำนักงาน (Home office) เป็นช่องว่างที่ปรากฏในตลาด niche market จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ในสำนักงานที่สามารถใช้งานได้หลายอย่าง multi functionsเช่น เครื่องพิมพ์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดรูปถ่าย เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดด้วยการลงทุนในอุปกรณ์อย่างเดียวแต่ใช้งานได้หลายอย่างพร้อมกัน

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการหาช่องว่างในตลาด niche หรือทำการตลาด niche marketing ลองพิจารณาข้อแนะนำของ มิส คิม ที กอร์ดอน (Kim T. Gordon) ที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน และ เป็นผู้เขียนหนังสือ Bringing Home The Business  ดังต่อไปนี้

1. Define your niche market กำหนดขอบเขตของตลาด เพื่อศึกษาว่ามีปริมาณลูกค้าเพียงพอ และมีกำลังซื้อสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอหรือไม่
2. Meet their specific need ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกค้าเช่น ฮิวเล็ต แพกการ์ดได้มองเห็นช่องว่างในตลาด และความต้องการของลูกค้า Home office จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยตรง
3. Say the right thing ในการเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้ากลุ่มนี้ ต้องสื่อความหมายให้ โดนใจ (ตรงกับความต้องการ และเข้าใจได้ง่าย) เลือกใช้สื่อภาษาที่เหมาะสม และเลือกใช้สื่อ media ที่กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย

นอกเหนือจากปัจจัย 3 ประการข้างต้น ก่อนวางสินค้าในตลาด ต้องทดสอบตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเสียก่อน ต้องศึกษาว่า คู่แข่งขันเสนอจุดเด่นอะไรในสินค้า หรือ บริการ และพยายามสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่จะนำเสนอ ให้เห็นชัดและสามารถสัมผัสได้ให้เป็นจุดเด่นในการขาย (Unique Selling Point) ในกรณีที่พบว่าในตลาดยังไม่มีคู่แข่ง อย่าหลงดีใจว่า ไม่มีคู่แข่ง เพราะอาจหมายความว่า คู่แข่งรายอื่นยังหาช่องว่างไม่พบ หรือ อาจจะเป็นเพราะมีคู่แข่งขันรายอื่นๆ ที่ได้ทดสอบตลาดเป้าหมายดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการทดสอบสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
BLOG

กลยุทธการสร้าง แบรนด์ สำหรับธุรกิจ SME article
ทำร้านอาหารอย่างไร ไม่ให้ขาดทุน article
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน article
คุณรู้เรื่องกาแฟบ้างใหม? article
ทิรามิสุ (Tiramisu) article
HEALTH CARE FOCUS ON FOOD article
อาหารไทยจานเด็ดป้องกันมะเร็ง article
รายการทีวี "อยู่สบาย"ออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก article
บ้านอัมพวา รีสอร์ทเรือนไทยแวดล้อมด้วยธรรมชาติ article
แนะนำเดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง article
แนะนำโรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี article
THMA - INTRODUCTION article