หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


MODERN Management for Food and Beverages Business
BOOKS

SUSTAINABLE HOTEL & EVENT MANAGEMENT article
LEAN MANAGEMENT
SERVICE DESIGN For Small Hotels & Resorts
BRAND BUILDING STRATEGY For Small Hotels and Resorts
MARKETING Evolution
Why Hotels Fail?
คุณสมบัติพนักงานบริการและเกร็ดความรู้อาหารและเครื่องดื่ม