หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)" article

หลักสูตรการบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม

THMA ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม” (FACT9/2563) ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่ 23 และ เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม หรือ ต้องการแนะนำผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถส่งใบสมัครได้ทันทีที่ thma2555@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ที่: คุณรัชนีวรรณ (รองเลขาธิการสมาคมฯ) โทร. 089-410-4150, 081-615-2333

จดหมายเชิญอบรมหลักสูตร

ใบสมัครอบรมหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร