ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)" article

เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร "การจัดการโรงแรมระดับสูง ( AMPX รุ่นที่ 20/2562 ) "           

สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับสูงกลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม” ( หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 20/2562 ) สำหรับเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรีสอร์ท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเล็กที่บริหารกิจการด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 20 ราย และได้ใช้โรงแรมจำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ ของโรงแรม อีกทั้งมีการพักแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต

หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการคำปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อคุณรัชนีวรรณ ฯ  รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 081-615-2333, 089-410-4150 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com

 
WHAT'S NEW

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562) article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 19/2561)" article
SME Hotel Service Quality Award II 2018 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT7/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 18/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 17/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2017" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 6/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 16/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN PARIS 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 15/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการนัดพบคู่ค้าผู้ประกอบการโรงแรม ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ครั้งที่ 3 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 14/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร "การลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" article
รายละเอียดหลักสูตร "GREEN & LEAN HOTEL 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม THMA JAPAN EDUCATIONAL TOUR 2015 article
รายละเอียดหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)” article
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม HOTEL & RESTAURANT BIZMATCH นครโฮจิมินห์ เวียดนาม article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 5/2558)" article
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย เปิดดำเนินการแล้ว article
รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)" article