หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 19/2561)" article

หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 19/2561

สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดการระดับสูง รุ่นที่ 19/2561 ( AMPX 19/2561 )   “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรมสำหรับเจ้าของโรงแรม  ผู้บริหารโรงแรม  และรีสอร์ท จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน โดย มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561  หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการคำปรึกษาใด ๆ  กรุณาติดต่อคุณรัชนีวรรณฯ  รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 08 1615 2333, 08 9410 4150 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารดังนี้

เอกสารการฝึกอบรม AMPX 19/2561