หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT7/2561)" article

อบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม” (FACT7/2561)
           
สมาคมการบริหารโรงแรมไทย (THMA) ได้เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม” (FACT7/2561) ระหว่างวันที่ 14 – 22 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากสมาคมฯ รับผู้เข้าอบรมโดยกำหนดกลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 ท่านเท่านั้น หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม หรือ ต้องการแนะนำผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาส่งใบสมัครได้ทันทีที่อีเมล thma2555@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ที่: คุณรัชนีวรรณ (รองเลขาธิการสมาคมฯ) โทร. 08 1615 2333, 08 9410 4150