ReadyPlanet.com
dot
bulletACTIVITIES
dot
กิจกรรมสมาคมฯ
dot
bulletCRS
bulletTHMA AWARD
bulletJATA 2010
bulletวิทยากร
bulletอาหารและเครื่องดื่ม
bulletหนังสือน่าอ่าน
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเนื้อเรื่อง
dot
SELL BOOK
dot


Flag Counter


หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 18/2561

หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 18/2561
              
            ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 18/2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน- 27 พฤษภาคม 2561 สำหรับเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรีสอร์ท มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง (self managed) และเพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก โดยได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 20 ราย ในหลักสูตรนี้ สมาคมฯได้ใช้โรงแรมจำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ ของโรงแรม อีกทั้งมีการพักแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต หากท่านสนใจเข้ารับการอบรม หรือต้องการคำปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อคุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 081-615 2333, 089-410 4150 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com
กิจกรรมปี 61

หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 19/2561
SME Hotel Service Quality Award II 2018
หลักสูตร “การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม” (FACT7/2561)Copyright © 2014 All Rights Reserved.