หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 17/2560)" article

หลักสูตร “การจัดการระดับสูง” AMPX 17/256

 สมาคมฯ เปิดหลักสูตรการอบรม “การจัดการระดับสูง รุ่น AMPX 17/2560”  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ( 9 วัน 9 โรงแรม ) ซึ่งสมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมเป็น Modular Course Training มีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการจัดการโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในยุคมิเลนเนียม และวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดห้องพักแบบออนไลน์มาให้ความรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่

 

ต้องการคำปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อคุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทยหมายเลขโทรศัพท์ 081-615 2333, 089-410 4150และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com