หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2017" article

Travel Agents Business Matching

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.ย.2560 โดยจัดเป็นกิจกรรมการตลาดพิเศษแบบทวิภาค 2 เมือง 2 กิจกรรม คือ การพบปะคู่ค้า Travel Agents Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมไทย และตัวแทนบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Monterrey Grasmere นครโอซากา เป็นกิจกรรมแรก และเยี่ยมชมนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2017 JAPAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION TRAVEL TRADE EXHIBITION (JATA 2017) ที่ศูนย์แสดงสินค้า TOKYO BIG SIGHT นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดครั้งที่สองในการเดินทางครั้งเดียว

1. จดหมายเชิญ

2. รายการทัศนศึกษา

3. แบบฟอร์มลงทะเบียน