ReadyPlanet.com
dot dot
bulletACTIVITIES
dot
กิจกรรมสมาคมฯ
dot
bulletCRS
bulletTHMA AWARD
bulletJATA 2010
bulletวิทยากร
bulletอาหารและเครื่องดื่ม
bulletหนังสือน่าอ่าน
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเนื้อเรื่อง
dot
SELL BOOK
dot


Flag Counter


Monday, May 21, 2018
ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร AMPX รุ่นที่ 18/2561
              
            ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 18/2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน- 27 พฤษภาคม 2561 สำหรับเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรีสอร์ท มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง (self managed) และเพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก โดยได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 20 ราย ในหลักสูตรนี้ สมาคมฯได้ใช้โรงแรมจำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ ของโรงแรม อีกทั้งมีการพักแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต หากท่านสนใจเข้ารับการอบรม หรือต้องการคำปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อคุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 081-615 2333, 089-410 4150 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com


SME Hotel Service Quality Award II 2018

           นายกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย เปิดเผยว่าด้วยสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการ ประเมินประสิทธิภาพการบริการ SME Hotel Service Quality Award ปี 2017 เสร็จสิ้นแล้ว  โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท  MS & Consulting จำกัด ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินคุณภาพธุรกิจบริการหลายแขนง เช่น โรงแรม  ร้านอาหาร  ธนาคาร  ประกันภัย ฯลฯ  การประเมินประสิทธิภาพการบริการ จัดทำในลักษณะ Mysterious Shopper  โดยทางบริษัทฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปใช้บริการในโรงแรมโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งที่พัก และอาหาร  และใช้เวลาในโรงแรมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการจะจ่ายเงินตามปกติ และนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกคืนภายหลัง ผู้เชี่ยวชาญจะส่งแบบประเมินผลการทดลองใช้บริการในส่วนบริการต่าง ๆ เพื่อทำการประเมินเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการ ในระดับ  ดีเลิศ(Excellent) ดีมาก(Very good) ดี(Good) สมควรต้องปรับปรุง(Fair)

          หลังการประเมินผล ทางผู้เชี่ยวชาญจะชี้แจงผลการประเมินแก่ผู้ประกอบการ  และแนะนำว่ามีส่วนบริการใดควรได้รับการปรับปรุง เมื่อทำการประเมินผลโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้ว   เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  สมาคมฯ จะมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ SME Hotel Service Quality Award  ให้ทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของโรงแรม  ในปี 2559 – 2560 มีโรงแรมเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 21 โรงแรม  ในปีที่ 2  จะรับสมัครโรงแรมเข้ารับการประเมิน ประมาณ 30 โรงแรม   โดยกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2561 และการแจกใบประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายน 2561 โรงแรมที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประเมิน จะเสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการประเมิน ประกอบด้วยค่าบริการ การประเมินผล 8,000 บาท  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ (เบิกตามจริง  ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งใบสมัครได้ทางอีเมล thma2555@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ หรือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ คุณรัชนีวรรณ โทร 08 1615 2333, 08 9410 4150

      

     

more picture
 
คลิ๊กดูกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในห้วงที่ผ่านมา 
เนื้อหากิจกรรมที่ผ่านมาคลิ๊กที่นี่

 


 

 


Copyright © 2014 All Rights Reserved.
สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association (THMA)2/60 เมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02 982 5821 โทรสาร 02 574 3819 E-Mail : thma2004@hotmail.com
Display Pagerank drupal stats
View My Stats
eXTReMe Tracker